פורטל השכרת רכב

חזקת הבעלות בדיני תעבורה

חזקת הבעלות היא חזקה משפטית הקובעת כי בעל הרכב אחראי לכל עבירת תנועה שנעשתה ברכב, גם אם הוא לא נהג ברכב בעת ביצוע העבירה. חזקה זו מעוגנת בסעיף 27ב(א) לפקודת התעבורה, הקובע כדלקמן:

"נעשתה עבירת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנהו במקום שהעמדתו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי העניין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב או הוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו".

 מה קורה אם קיבלתי דו"ח תנועה אבל לא אני נהגתי ברכב?

אם קיבלת דו"ח תנועה אבל לא אתה נהגת ברכב, עליך להוכיח מי נהג ברכב בעת ביצוע העבירה. ניתן לעשות זאת על ידי:

אם לא תוכל להוכיח מי נהג ברכב, תיחשב כמי שביצע את העבירה, ותהיה חשוף לענישה בהתאם לסוג העבירה.

האם צריך להתייחס לדו"ח?

אם קיבלת דו"ח תנועה, עליך להתייחס אליו. אם לא תעשה זאת, הדו"ח ייכנס לתוקף, ותהיה חשוף לענישה.

מה לעשות אם קיבלתי דו"ח תנועה? 

אם קיבלת דו"ח תנועה, ישנן מספר אפשרויות העומדות לרשותך:

  1. לשלם את הקנס, זוהי האפשרות הפשוטה והמהירה ביותר.
  2. להגיש בקשה להישפט, אם אתה סבור שהדו"ח ניתן שלא כדין, תוכל להגיש בקשה להישפט בפני בית המשפט.
  3. להגיש בקשה להעברת הדו"ח לנהג האמיתי, אם אתה יכול להוכיח מי נהג ברכב בעת ביצוע העבירה, תוכל להגיש בקשה להעברת הדו"ח לנהג האמיתי.

נקודות תעבורה

חלק מדוחות תנועה גוררות בגינן נקודות תעבורה. נקודות תעבורה הן מערכת של ענישה נהיגתית, המטרתה להרתיע נהגים מביצוע עבירות תעבורה. ככל שתצברו יותר נקודות תעבורה, כך יגבר הסיכוי שתפסלו את רישיון הנהיגה שלכם.

הנה כמה דוגמאות לדוחות תנועה הגוררים נקודות תעבורה:

למידע איך מוחקים נקודות תעבורה לחצו

אם נהגתי ברכב שכור וקיבלתי דו"ח תנועה על מי חלה האחריות?

חשוב להיות מודעים לחוקי התעבורה ולנקודות התעבורה הגוררות בגינן, כדי להימנע מהרשעה בעבירות תעבורה. על פי סעיף 35 לפקודת התעבורה, "הנהג הדורש את רישיון הנהיגה הוא האחראי לכל עבירה שבוצעה ברכב שבו הוא נהג". כלומר, האחריות לעבירת תנועה שנעשתה ברכב שכור חלה על הנהג ששכר את הרכב, גם אם הוא לא בעל הרכב.

החברה להשכרת רכב אינה אחראית לעבירות תנועה שבוצעו על ידי הנהג, אלא אם כן היא תרשה לנהג לנהוג ברכב למרות שהיה לה ידע או סיבה לדעת שהוא אינו כשיר לנהיגה. לדוגמה, אם החברה להשכרת רכב תאשר לנהג קטין לנהוג ברכב, היא עשויה להיות אחראית לעבירות תנועה שייגרמו כתוצאה מכך.

המשמעות של קביעה זו היא שהנהג ששכר את הרכב חשוף לענישה בדיוק כמו נהגים המבצעים עבירות תנועה ברכביהם הפרטיים. הענישה והאכיפה אינן שונות בין שני המקרים.

במקרה של עבירת תנועה שנעשתה ברכב שכור, הנהג יקבל הודעה מהחברה להשכרת רכב על קיום הדו"ח, והוא יהיה אחראי לשלם את הקנסות או את העלויות הנלוות.

כמו כן, עבירת תנועה ברכב שכור עלולה לגרום לביטול הביטוח של הרכב, או לעלייה בתעריף הביטוח.

לכן, חשוב להיות מודעים לכך שאם אתם שוכרים רכב, אתם אחראים לכל עבירת תנועה שתבצעו בזמן נהיגה ברכב. יש להקפיד על נהיגה זהירה ובטוחה, כדי להימנע מעבירות תנועה ומן העונש הצפוי בגינן.

 

השכרת רכב